Nákupní košík 0 Položek za 0 Kč

Nákupní košík

Zobrazit košík

Celková cena

bez DPH

Zatím nemáte v košíku žádnou položku

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

společnosti Bika, velkoobchod papírem  s.r.o., IČ: 25347047, DIČ: CZ25347047, sídlo: Brněnská 262, 66601 Tišnov,

…dále jen Dodavatel (v textu „my“). Objednatelem se rozumí zákazník, resp. druhá smluvní strana (v textu „Vy“).

 1. Informace o Vás jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 110/2019 Sb. v platném znění.
 2. Veškeré údaje získané od Vás užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují společnosti zajišťující dopravu nebo platební styk, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové vyřízení objednávky. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.
 3. Odesláním objednávky nám také udělujete souhlas uchovávat a zpracovávat Vaše údaje k obchodním a marketingovým účelům.
 4. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, v textu „GDPR“), dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (v textu „ZOOÚ“) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.
 5. Tímto nám udělujete až do odvolání, jakožto správci osobních údajů, souhlas s tím, abychom zpracovávali (a to i automatizovaně a zejména prostřednictvím shromažďování, monitorování, profilování, vyhodnocování a uchovávání) Vaše osobní údaje. To vše v nezbytném rozsahu pro účely zjištění relevantních potřeb Vás jako uživatele a nabídnutí a poskytnutí vhodných obchodních nabídek a benefitních zákaznických programů, a to v tištěné formě i elektronickými prostředky. Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují zejména jméno, příjmení, titul, trvalý pobyt/místo podnikání, doručovací adresa, datum narození, příp. rodné číslo, číslo bankovního účtu, údaje z předložených dokladů, údaje o platbách a platební morálce, telefonní a e-mailové spojení, informace identifikující zařízení nebo osobu spojenou s užíváním zařízení, např. IP adresy nebo identifikátory cookies a informace o nákupních preferencích.
 6. Tento souhlas udělujete dobrovolně na dobu trvání našeho smluvního vztahu + 15 let a po tuto dobu zároveň budeme Vaše údaje uchovávat.
 7. Jste si vědomi toho, že souhlas může kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, jakým jste ho udělili. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu ani zákonem nám uložené povinnosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů.
 8. Berete na vědomí, že neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu může mít za následek to, že Vám některé služby nebude možné poskytnout, stejně jako to, že uvedená skutečnost nemá vliv na naše zákonem uložené povinnosti.
 9. Za podmínek v GDPR a případných souvisejících právních předpisech uvedených máte právo požadovat od nás přístup k evidovaným osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
 10. Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
 11. Tyto podmínky jsou účinné od 25.5.2018.
Informace o Cookies
 
Obecně o cookies
Pro správnou funkci stránek je nezbytné uložit na vaše zařízení malé datové soubory označované jako cookies, .
Účelem cookies je zajistit, aby stránky spolehlivě fungovaly spolu s a efektivnější správou a cílením obsahu stránek a reklam. A zajistit, že Vám bude
doručován pro Vás zajímavý obsah. Cílem není nadměrně sledovat uživatele, proto si samozřejmě můžete ukládání vypnout, nebo uložená cookies smazat.
Učinit tak můžete například ve vašem webovém prohlížeči. Přesto, že se snažíme, aby bez cookies nebyly ovlivněny základní funkce, nemůžeme za případné
nefunkčnosti nést odpovědnost.
 
Co jsou cookies?
Cookies jsou malé soubory ve Vašem prohlížeči nebo mobilní aplikaci, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích,
telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na naše stránky. Pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby. Pomocí cookies si
stránky na určitou dobu zapamatují vaše preference a úkony, které jste na nich provedli. Jedná se například o přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a
podobné zobrazovací informace. Tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu například při přechodu z jedné stránky na druhou.
 
Jaké cookies používáme?

Cookies používáme v případě, že navštívíte stránky, a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anebo k anonymním statistikám ohledně návštěvnosti.
Tyto stránky používají dvě kategorie souborů cookies:
 
 • soubory cookies vyžadované k činnosti stránek a zajišťující funkce, nezbytně nutné k využívání stránek
 • soubory cookies, které nejsou zcela nezbytné k fungování stránek, nicméně jejich používání zlepšuje uživatelský dojem a usnadňuje prohlížení stránek
Platnost těchto cookies je omezena na WEB, který prohlížíte. Cookies jsou obecně považovány za bezpečné.
 
Dále můžeme využívat i cookies třetích stran, které slouží k získávání statistik o návštěvnosti a typickém chování uživatelů na stránkách. Jsou umístěny
pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů.

Můžete cookies odmítnout?
 
Soubory cookies můžete smazat v nastavení svého internetového prohlížeče. Odmítnutí je také dále v těchto informacích. Pokud ale nepovolíte použití
cookies, některé funkce nemusí fungovat tak, jak by měly. V nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najdete v
menu příslušného internetového prohlížeče.
 
Kde mohu najít více informací o cookies?
Pokud se chcete dozvědět více o cookies, použijte prosím níže uvedené odkazy:
 

Cookies

Název Platnost Poskytovatel Popis Typ
PHPSESSID Session bika.cz Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. Cookies
cookies-tech 1 měsíc bika.cz Volba úrovně cookies Cookies
cookies-allowed 10 let bika.cz Volba úrovně cookies Cookies
_ga, _gat, _gta, _gid 0 až 24 měsíců Google Analytics Měří návštěvnost pomocí nástrojů Google Analytics, umožňuje anonymní identifikaci návštěvníka stránek a analýzu jeho chování. Sbírá IP adresu, informace o prohlížeči, o použitém operačním systému a rozlišení obrazovky. Cookies
_gcl_au 24 hodin Google Tag Manager Slouží k měření konverzí. Cookies
c 15 let leady.com 3rd-party cookie aplikace Leady. Slouží k identifikaci prohlížeče při analýze návštěvnosti. Cookies
leady_session_id Session leady.com Identifikátor aplikace Leady zpracovávaný při analýze návštěvnosti. Zaznamenává průchod uživatele webem. Cookies
leady_tab_id Session leady.com Pomocný identifikátor aplikace Leady. Zajišťuje optimalizaci odesílání analytických dat. SessionStorage
leady_tab_id Neomezeně leady.com Pomocný identifikátor aplikace Leady. Zajišťuje optimalizaci odesílání analytických dat. LocalStorage

Spolupracující osoby

Název subjektu:

BOOTIQ s.r.o.

IČO:

29155495

Spisová značka:

C 204933 vedená u Městského soudu v Praze

Den zápisu:

25. ledna 2013

Sídlo:

Hybernská 1007/20, Nové Město, 110 00 Praha 1


Název subjektu:

ICT systems a.s.

IČO:

26237792

Spisová značka:

B 3538 vedená u Krajského soudu v Brně

Den zápisu:

11. ledna 2001

Sídlo:

Bohunická 133/50, Horní Heršpice, 619 00 Brno


Kontakt na DPO (osobu zodpovědnou za GDPR ve firmě)

Upravit cookies souhlas