Nákupní košík 0 Položek za 0 Kč

Nákupní košík

Zobrazit košík

Celková cena

bez DPH

Zatím nemáte v košíku žádnou položku

Náhradní plnění

V roce 2017 se pravidla pro plnění povinného podílu handicapovaných zaměstnanců nadále řídí Zákonem o zaměstnanosti a prováděcí vyhláškou, platnými od roku 2012. Dosud k žádným avizovaným legislativním změnám nedošlo.

Povinný podíl 2018 v kostce

Každá společnost s více 25 zaměstnanci, ať už soukromá, státní či rozpočtová organizace, má povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (OZP). V případě, že firma nemůže povinný 4% podíl plnit přímým zaměstnáváním OZP, lze jej řešit zadáváním zakázek a odběrem služeb (či výrobků) od společností s 50 % zaměstnanců OZP - tzv. náhradní plnění.

Naše společnost zaměstnává více než 50% OZP (k dnešnímu dni cca 40 zaměstnanců) a je ze zákona § 81, zákon 435/2004 Sb. odst. 2 písm. b) oprávněna poskytovat svým odběratelům při odběru zboží či služeb, potvrzení o tzv. náhradním plnění, které nahrazuje povinnost zaměstnávat občany se zdravotním postižením.

Pokud OZP zaměstnavatel z jakéhokoliv důvodu nezaměstnává, může si tuto povinnost splnit těmito způsoby:

  • odebráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů s více než 50% zaměstnanci se zdravotním postižením
  • odvodem povinného podílu do státního rozpočtu pro rok 2017 - tj. 71 902,- Kč za každého nezaměstnaného občana.

Přesný výpočet náhradního plnění pro rok 2018 je již možný, neboť víme průměrnou měsíční mzdu za I. až III. čtvrtletí 2017, kterou vydal Český statistický úřad. Průměrná mzda 2017 je stanovena na částku 28 761 000 Kč. Bude určovat i limit pro poskytování náhradního plnění 2016.

Příklad výpočtu náhradního plnění

 

 

 

 

Počet zaměstnanců 500
Povinný podíl zaměstnávání OZP (dříve ZPS) 4 %

Povinný podíl zaměstnávání OZP (ZPS) v přepočtu na celkový počet

20
Průměrná měsíční mzda 2017 (I.-III. Q) v Kč 28 761 Kč
V případě, že nesplníte povinný podíl, je společnost povinna zaplatit státu 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy za 1 zaměstnance OZP 2,5 x 28 761 = 71 902 Kč
V případě, že nesplníte povinný podíl, je společnost povinna zaplatit státu (v přepočtu na celkový podíl OZP) 20 x 71 902 = 1 438 040 Kč
V případě náhradního plnění je roční odběr služeb či zakázek 7 násobkem průměrné měsíční mzdy za 1 zaměstnance OZP 7 x 28 761 = 201 327 Kč
V případě náhradního plnění činí roční odběr služeb či zakázek (v přepočtu na celkový podíl OZP) 20 x 201 327 = 4 026 540 Kč

Limit náhradního plnění

Jako oprávněný dodavatel náhradního plnění Vám můžeme v roce 2016 poskytnout náhradní plnění pouze do výše 36 násobku průměrné mzdy předcházejícího roku za každého zaměstnance se zdravotním postižením.

Tento limit stanovila novela zákona č.435/2004 sb., o zaměstnanosti v § 81, odst.3, platná od 1.1.2012.

Odběratel si nemůže do náhradního plnění automaticky zahrnovat všechny faktury, které mu byly vystaveny. Kontaktujte, prosím, co nejdříve naše obchodní zástupce a sjednejte s nimi objem vámi požadovaného náhradního plnění pro rok 2017, výrazně tím zvýšíte pravděpodobnost maximálního uspokojení vašich potřeb náhradního plnění v roce 2017.